Sharing about the Information Technology industry in the meeting "Meeting new students K67 Faculty of Information Technology - Vietnam National Academy of Agriculture (VNUA)"

Posted Date: 11/14-2022 Author: Pham Minh Nghia Chuyên mục : NEWS

On Sunday, November 14, 2022, at the Vietnam Academy of Agriculture, a meeting took place with the new students of K67 Faculty of Information Technology (IT) to exchange and exchange knowledge, experience and understanding about the field. IT majors you are studying. MaiATech is very honored to be invited by the School of IT to attend the meeting and share knowledge about the major with new students.

Sharing about IT industry

Photo: Mr. Le Doan Phuoc sharing about the history of the IT industry

 

IT industry sharing

Phần chia sẻ kiến thức về ngành CNTT của MaiATech đến các bạn tân sinh viên diễn ra trong bầu không khí hào hứng và sôi nổi, qua đó các tân sinh viên đã có hình dung sơ bộ ban đầu về ngành cũng như được truyền cảm hứng, tạo động lực cho quãng đường học tập sắp tới.  Buổi gặp mặt đã kết thúc thật vui vẻ và phấn khởi đối với cả thầy và trò Khoa Công nghệ thông tin.

Wishing the new students good health, always full of enthusiasm for studying and researching, confident and successful in the university lecture hall of the Vietnam Academy of Agriculture. Hopefully, the cooperation relationship between the Faculty of Information Technology and MaiATech will grow more and more.

Related Posts