Phần mềm quản lý

+ Phần mềm Quản lý nhân sự – HRM

+ Phần mềm Quản lý văn phòng điện tử -eOffice

● Phần mềm Văn phòng Điện tử Digital Office của MaiATech được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ chuyển đổi số. Cụ thể là Digital Office có thể giúp quản lý văn bản, quản lý tài liệu, lịch làm việc, tài sản, dịch vụ, lịch đặt xe, văn phòng phẩm, lịch cơm trưa.

● Chức năng quản lý văn bản giúp quản lý các văn bản đến , văn bản đi và văn bản nội bộ. Tính năng chính của phần văn bản đến/đi/nội bộ là vào sổ văn bản, văn bản đang vào sổ, văn bản chờ tiếp nhận, văn bản chờ xử lý, văn bản đang xử lý, văn bản đã xử lý, văn bản không số,…

● Nhóm chức năng về Văn phòng giúp quản lý lịch chạy xe, văn phòng phẩm, tài sản dịch vụ, danh mục. Digital Office giúp cho cán bộ hành chính có thể tạo được lịch làm việc lãnh đạo hoặc lịch họp, lịch cá nhân. Có thể quản lý được các tài khoản sử dụng, các nhóm sử dụng, vai trò, nhật ký sử dụng …

● Nhóm chức danh quản lý danh mục giúp quản lý được sổ văn bản, thêm sổ văn bản, thể loại văn bản, danh mục đơn vị.

● Đặc biệt phần mềm Digital Office của MaiATech giúp tự động phân bổ văn bản đến , văn bản đi đến những cán bộ có thẩm quyền theo luồng văn bản động (cấu hình động theo từng loại văn bản) giúp quá trình quản lý văn bản đi và đến được linh hoạt và thuận lợi.

+ Phần mềm Quản lý khách hàng – CRM

+ Bộ phần mềm Quản trị doanh nghiệp – ERP