Back-end Developer (Python/ PHP/ NodeJS/ Java)

Ngày đăng : 22-09-2022 Tác giả : Lê Doãn Phước Chuyên mục : TUYỂN DỤNG

Trách nhiệm công việc:
Tham gia xây dựng hệ thống Back-end cho các sản phẩm của công ty.
Phân tích yêu cầu và tài liệu đặc tả để tạo thiết kế hệ thống, code, test.
Phối hợp với các bộ phận liên quan (R&D) để nhận yêu cầu và đưa ra giải pháp.
Nghiên cứu các công nghệ tiên tiến để đưa ra giải pháp cải tiến, hoàn thiện sản phẩm mình phát triển.
Kết nối ứng dụng với các dịch vụ của bên thứ ba và hỗ trợ front-end thông qua API.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc và trưởng bộ phận.
Kỹ năng & Chuyên môn:
Có trên 2 năm kinh nghiệm làm việc với một trong các ngôn ngữ Python/ PHP/ NodeJS/ Java/….
Có kiến thức tốt về cơ sở dữ liệu và ORM.
Nắm vững kiến thức lập trình cơ bản như OOP, thuật toán, cấu trúc dữ liệu và design pattern.
Có kinh nghiệm và kỹ năng làm việc với các hệ cơ sở dữ liệu MongoDB, MySQL, PostgreSQL, SQL Server.
Có kỹ năng debug tốt, viết unit test.
Kỹ năng tư duy logic và thuật toán tốt, phân tích và giải quyết vấn đề.
Có kiến thức về bảo mật hệ thống.
Kinh nghiệm làm việc với các công cụ quản lý mã nguồn.
Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập.
Thái độ học tập tốt, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên (không bắt buộc):

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với kiến trúc Microservices, quy trình CI/CD.
Đã từng tham gia dự án trong lĩnh vực thanh toán trực tuyến, thương mại điện tử.
Khả năng tích hợp nhiều nguồn dữ liệu vào một hệ thống duy nhất.
Có kinh nghiệm làm việc với các dịch vụ AWS.
Biết tối ưu hệ thống.

Bài viết liên quan