MaiATech

nhiều nỗ lực - một niềm tin

Cho thuê phần mềm dưới dạng dịch vụ

Từ kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, chúng tôi có kinh nghiệm tư vấn, thiết kế và xây dựng phần mềm .

Phần mềm quản lý quan hệ và trải nghiệm của khách hàng- CREM

CREM! (Customer Relations & Experience Management) là phần mềm quản trị doanh nghiệp với trọng tâm là quản trị trải nghiệm của khách hàng.  Ngày nay, trải nghiệm của khách hàng chính là yếu tố then chốt quyết định thành công của công việc kinh doanh. Bởi vì trải nghiệm tốt sẽ giúp bạn:

  1. Giữ chân khách hàng cũ

  2. Phát triển khách hàng mới

tongtheERP1

Phần mềm quản trị doanh nghiệp- MaiA ERP

ERP là một giải pháp quản trị kinh doanh được tích hợp và thiết kế đặc biệt cho các nhu cầu quản lý vận hành toàn diện của doanh nghiệp. Với tính năng cập nhật và tích hợp, ERP giúp Doanh nghiệp ứng dụng phần mềm duy nhất để tự động hóa quy trình hoạt động, có tầm nhìn toàn cảnh về bán hàng, tài chính, mua hàng, quản lý kho hàng, sản xuất, hoạch định, kiểm tra, quản lý nhân sự… Nhờ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra những quyết định đúng đắn, kịp thời để tối ưu hóa hiệu quả trong các hoạt động. ERP được đánh giá là công cụ của các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập thế giới.

Hệ thống MaiA ERP được MaiATech tích hợp các gói phần mềm:
– Phần mềm Quản lý nhân sự – MaiA HRM
– Phần mềm Quản lý công văn – MaiA Doc
– Phần mềm Quản lý quan hệ và trải nghiệm khách hàng – MaiA CREM
– Phần mềm Kế toán – MaiA Accounting
– Phần mềm thu thập và phân tích thông tin phục vụ theo dõi kiểm soát truyền thông thương hiệu MaiA Analytics.

ERP