MaiATech

nhiều nỗ lực - một niềm tin

name

Đối tác công nghệ đáng tin cậy của bạn

Với kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong lĩnh vực CNTT, các thành viên của chúng tôi đều đang là chuyên gia trong nhiều lĩnh vực công nghệ khác nhau như các ngôn ngữ lập trình, các framework/platform, các hệ quản trị cơ sở dữ liệu và các công nghệ nền tảng khác như network, OS, …

Việc thành thạo nhiều loại công nghệ khác nhau giúp chúng tôi luôn sẵn sàng trước các yêu cầu đa dạng của khách hàng. Cùng với cơ chế đào tạo và chia sẻ kiến thức nội bộ thì tất cả các thành viên của MaiATech sẽ dần dần làm chủ mọi loại công nghệ (fullstack). Đồng thời MaiATech cũng có khả năng cung cấp các khóa đào tạo về các công nghệ và kiến thức nền tảng khác nhau, giúp lan tỏa các giá trị tốt đẹp ra cộng đồng.

Công nghệ của chúng tôi

Trong công việc tư vấn, MaiATech luôn đề xuất các công nghệ tiên tiến và hiệu quả nhất để biến ý tưởng của khách hàng thành các sản phẩm có đủ chức năng như yêu cầu, có hiệu năng tốt và có thể mở rộng.

Ngôn ngữ lập trình

icons8-c-sharp-logo-48

C#

icons8-typescript-48

TypeScript

icons8-php-logo-50

PHP

icons8-javascript-48

Javascript

icons8-swift-48

Dart

icons8-swift-48

Swift

icons8-java-48

Java

icons8-kotlin-48

Kotlin

rsz_objective-c-icon-6

Objective C

icons8-python-48

Python

Frameworks/Platforms

rsz_laravel-logo

Laravel

icons8-angularjs-48

AngularJS

icons8-react-native-48

React Native

rsz_dotnet-logo

ASP.net

rsz_nodejs-logo-png-node-js-deve

NodeJS

rsz_spring-boot-logo

Spring Boot

icons8-vue-js-144

Vue.JS

icons8-magento-48

Magento

rsz_nestjs-logo-09342f76c0-seekl

NestJS

rsz_react-1

ReactJS

icons8-wordpress-48

WordPress

rsz_sails-logo-7784e4a0f3-seeklo

Sails.JS

rsz_6407041

RxJava

rsz_7774181

Alamofire

icons8-symfony-48

Symfony

icons8-flutter-48

Flutter

rsz_3422977

ReactiveCocoa

icons8-django-48

Django

icons8-ruby-programming-language

Ruby on Rails

Webp.net-resizeimage

CakePHP

images (2)

Odoo

Webp.net-resizeimage-3

Next.js

Webp.net-resizeimage-4

Nuxt.js

Webp.net-resizeimage-5

Meteor

Database

rsz_elasticsearch-single-logo

Elaticsearch

rsz_icons8-mongodb-144

MongoDB

rsz_icons8-postgresql-144

PostgreSQL

rsz_sql_2

mysql

icons8-firebase-48

Firebase

rsz_sqlite_vector_logo

SQLite

rsz_realm-logo-e08db4d44c-seeklo

Realm

rsz_11_nm4j_6gfwwpqhusplbo-sg

CoreData

4_KGJeP9RawistB8JGLPztbX_8LzEBvl

Oracle

png-clipart-microsoft-sql-server

MS SQL Server

microsoft-office-access-2013-log

MS Access

85f6e14424f191ce6f3314f9e20b1f7f

FoxPro

Base

lotus_ibm_domino

Lotus Notes Domino

web-icon-line-on-white-backgroun

WebL

brand

JSP

Webp.net-resizeimage-2

YII

png-transparent-apache-http-serv

Apache Web Server

w9eSqjNr0YgEwAAAABJRU5ErkJggg

Sun Solaris

xVBJHmYvnTOzVnVz6B Hdd1ojiuelyai

Redhat Linux

1855918_1

Ubuntu Linux

CentOS-logo-61929B91AB-seeklogo

CentOS Linux

adobe-photoshop-logo-95022D9B64

Adobe PhotoShop

1024px-Windows_logo_-_2012_dark

Windows Server

novell

Novel Netware

wefR64i4CcwkwAAAABJRU5ErkJggg

HP Unix

8AnBCPwiQhg7UAAAAASUVORK5CYII

OS/2

png-transparent-microsoft-exchan

MS Exchange

YAlOAo5YAAAAASUVORK5CYII

MS DOS