Introdution

Maiatech

Công ty TNHH Công nghệ MaiA

MaiA Technology Co.Ltd (MaiATech)

Niềm tin cốt lõi

1. Niềm tin về sự tiếp nối:

Như dòng nước “tuôn ra bể lại mưa về nguồn”, chúng tôi tin rằng không có điều gì hoàn toàn dừng lại, không có cái gì hoàn toàn biến mất, mà chúng liên tục thay đổi, chuyển hóa, phát sinh, để tạo ra chuỗi nhân – quả dài vô tận. Niềm tin đó giúp chúng tôi luôn có trách nhiệm đến cùng với mọi công việc của mình.

2. Niềm tin về sự lan tỏa của những điều tốt đẹp:

Chúng tôi tin rằng, mỗi suy nghĩ, hành động, thái độ, lời nói tốt đẹp sẽ được lan tỏa ra những người xung quanh, giúp cộng đồng xã hội ngày một tốt đẹp hơn. Từ đó, chúng tôi luôn mong muốn sử dụng công nghệ để tạo nên những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Giá trị cốt lõi

1. Với khách hàng, đối tác:

Hài hòa lợi ích, các bên đều có lợi.

2. Trong nội bộ:

Dân chủ trong thảo luận nhưng thống nhất trong hành động, cái riêng phải phục tùng cái chung, có lý, có tình. Tạo điều kiện cho tất cả mọi người được phát huy năng lực và nhận thành quả tương xứng với hiệu quả công việc của mình.

Phương hướng phát triển

1. Phát triển các dự án may đo theo yêu cầu để tích lũy kinh nghiệm, vốn, uy tín, mở rộng danh mục khách hàng.

2. Phát triển các dịch vụ theo mô hình “phần mềm như một dịch vụ” (Software as a service – SaaS) trên nền tảng Internet.

3. Nghiên cứu phát triển công nghệ lõi.