WHO
WE ARE

Công ty TNHH Công nghệ MaiA

MaiA Technology Co.Ltd (MaiATech)

Công ty MaiaTech được thành lập vào ngày năm 2015 .........

Công ty TNHH Công nghệ Mai A, chuyên cung cấp giải pháp phân tích thiết kế hệ thống và xây dựng phần mềm ứng dụng theo yêu cầu. Bao gồm ứng dụng mobile, ứng dụng web, ứng dụng desktop. Sau một thời gian lắng nghe yêu cầu từ phía khách hàng, với sự trao đổi, tư vấn của Mai A, hai bên sẽ đề ra các yêu cầu và tiến độ thực hiện công việc. Cho đến nay, các sản phẩm của công ty đều đạt tiến độ và chất lượng đề ra.

what we do

Với quy trình làm việc khoa học từng bước một, maiatech sẽ cùng bạn giải quyết tất cả các vấn để với phương châm “Your Problem, Our Solution”

ideal

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever

strategy

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever

design

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever

development

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever

product

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever

ideal

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever

ideal

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever

strategy

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever

strategy

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever

design

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever

design

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever

development

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever

development

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever

product

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever

product

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever

OUR
SERVICES

Với định hướng chiến lược trong vòng 10 năm, MaiATech phấn đấu trở thành công ty chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực cung cấp ứng dụng phần mềm trên nền tảng Internet. Góp phần tăng năng suất, hiệu quả cho nền kinh tế, hướng tới phát triển có chiều sâu, MaiATech đã và đang tập trung năng lực chuyên môn và nguồn lực tài chính cho các lĩnh vực hoạt động sau

Phần mềm quản lý

+ Phần mềm Quản lý nhân sự - HRM

+ Phần mềm Quản lý công văn – Doc

+ Phần mềm Quản lý khách hàng – Customer

+ Phần mềm Kế toán - Accounting

Tư vấn, thiết kế website, giải pháp TMĐT

+ Tư vấn thiết kế website giới thiệu doanh nghiệp

+ Tư vấn thiết kế website bán hàng

+ Tư vấn thiết kế và cung cấp giải pháp TMĐT

+ Hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp giải pháp xử lý sự cố

Domain, hosting, VPS, email

+ Đăng ký, gia hạn tên miền (domain)

+ Cho thuê hosting

+ Cho thuê máy chủ ảo (VPS)

+ Cho thuê email server

APPLICATION
DEVELOPMENT

Phát triển ứng dụng, chương trình đa nền tảng

desktop development

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever

web development

tạo các ứng dụng web để chạy trên môi trường trình duyệt web.

mobile development

tao ra phần mềm ứng dụng mobile được người dùng mua thông qua các “cửa hàng ứng dụng” như Google Play, App Store, CH Play,…

Nhận báo giá & tư vấn trực tiếp

Chuyển nhu cầu của người dùng hoặc mục tiêu tiếp thị thành một sản phẩm phần mềm (sofware)

SOFWARE
DEVELOPMENT

fixed project

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever

managed team

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever

managed services

Dịch vụ được quản lý là thực hành thuê ngoài trên cơ sở chủ động các quy trình và chức năng nhất định nhằm cải thiện hoạt động và cắt giảm chi phí

meet our team
Một số thành viên chủ chốt trong đội ngũ
 • KS CNTT Lê Sơn Tùng

  PGĐ PT Khách hàng dự án

 • KS CNTT Lê Sơn Tùng

  PGĐ PT Khách hàng dự án

 • KS CNTT Lê Sơn Tùng

  PGĐ PT Khách hàng dự án

OUR
GOALS

Một số sản phẩm phát triển riêng cho từng đơn vị mà các thành viên của công ty đã tham gia.

 • Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải

  What is Lorem Ipsum?

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

  Why do we use it?

  It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, so

 • Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải

  What is Lorem Ipsum?

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

  Why do we use it?

  It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, so

 • Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải

  What is Lorem Ipsum?

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

  Why do we use it?

  It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, so