MaiATech

nhiều nỗ lực - một niềm tin

Dự án

tiêu biểu

Xây dựng phần mềm quản lý cân băng tải và cân ô tô cho Công ty Than Hà Lầm (2022).

Xây dựng phần mềm quản trị nội dung khóa học LMS WOWEdu.NET cho Công ty CP Xuất bản và Giáo dục WOW (2021).

Xây dựng phần mềm quản lý, tra cứu hiện vật cho Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội (2020).

Xây dựng phần mềm Giảng dạy trực tuyến GaiA Presentation cho Công ty CP Giáo dục Quốc tế GaiA (2020).

Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm phục vụ công tác quản lý các dự án tại các nhà máy sản xuất cho Công ty CP CNTT, viễn thông & tự động hóa Dầu khí (PAIC) (2019)

Phần mềm Quản lý Thông tin Phật tử Chùa Châu Long (2018 - 2022).

Xây dựng phần mềm quản lý, tra cứu hiện vật cho Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò (2017).

Nâng cấp phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu barcode và mã ADN trực tuyến của nguồn gen thực vật cho Trung tâm Tài nguyên Thực vật (2015).

Phần mềm quản lý nguồn gen Trung tâm Tài nguyên Thực vật (2015).

Cung cấp phần mềm giám sát cho các thiết bị mạng cho Công ty Cổ phần Mai Thị (2022).

Xây dựng module phần mềm quản lý tài sản nền Odoo cho Công ty CP liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (2021).

Triển khai tích hợp, bảo trì và đào tạo hướng dẫn sử dụng hệ thống ERP nền Odoo cho Công ty CP Novamed Việt Nam (2021).

Nâng cấp hệ thống ERP cho Công ty Cổ phần Thương mại XWatch Quốc tế (2020).

Nâng cấp module quản lý bảo hiểm đồng hồ cho Công ty Cổ phần XWatch Việt Nam (2018).

Xây dựng trang web bán hàng trực tuyến cho Công ty Cổ phần Bền (2021 - 2023).

Thiết kế, quản lý nội dung triển lãm online phục vụ triển lãm ảnh kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng Miền Nam (2021).

Xây dựng web thông tin quy hoạch và sử dụng đất của tỉnh Phú Thọ (2019).

Xây dựng ứng dụng mobile app thuyết minh tự động sử dụng công nghệ quét mã QRCode cho Trung tâm btds Thăng Long – Hà Nội (2019).

Xây dựng module quản lý và website giải pháp công nghệ và thông tin ngành y tế cho Công ty Cổ phần Công nghệ và Dược phẩm Medtech (2019).

https://medtech.vn/

Nâng cấp trang thông tin điện tử website hoalo.vn cho Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò (2018).

Sàn tín dụng doanh nghiệp cho Hãng kiểm toán Calico (2018).

Chương trình công bố tài liệu lưu trữ Lạng Sơn 75 năm thi đua yêu nước (2023).

Xây dựng phòng truyền thống 360 độ cho Phòng Truyền thống Ngành Công thương (2022).

Xây dựng triển lãm online “Vinh danh những anh hùng thầm lặng” (Tôn vinh cán bộ đi B) cho Trung tâm lưu trữ quốc gia 3 (Cục Văn thư Lưu trữ) (2022).

Xây dựng triển lãm online “Lễ hội Cổ Loa” cho Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa (2022).

Xây dựng trang trưng bày triển lãm online và bảo tàng số hóa 360 cho Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội (2020 - 2023).

Xây dựng trang triển lãm Bảo vật Quốc gia dưới dạng 3D cho Bảo tàng Hà Nội (2016 - 2022).

Sàn thương mại điện tử (2023)

https://rethatnhi.com/

Website lịch sử văn hóa (2023)

Game trắc nghiệm vui nội dung lịch sử (2019)

Bản đồ số quảng bá du lịch tỉnh Quảng Ninh

Tour du lịch online cụm di tích đền Hàn, đền Cô Bơ và thắng cảnh xã Hà Sơn - Hà Trung - Thanh Hoá

Xây dựng website quan trắc của Viện Địa Chất

Xây dựng trang 360 của Bảo tàng Phụ nữ

Xây dựng web MPR

Triển lãm online phong trào thi đua 7 tỉnh miền núi phía bắc

Dự án

tiêu biểu

Xây dựng phần mềm quản lý cân băng tải và cân ô tô cho Công ty Than Hà Lầm (2022).

Xây dựng phần mềm quản trị nội dung khóa học LMS WOWEdu.NET cho Công ty CP Xuất bản và Giáo dục WOW (2021).

Xây dựng phần mềm quản lý, tra cứu hiện vật cho Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội (2020).

Xây dựng phần mềm Giảng dạy trực tuyến GaiA Presentation cho Công ty CP Giáo dục Quốc tế GaiA (2020).

Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm phục vụ công tác quản lý các dự án tại các nhà máy sản xuất cho Công ty CP CNTT, viễn thông & tự động hóa Dầu khí (PAIC) (2019)

Phần mềm Quản lý Thông tin Phật tử Chùa Châu Long (2018 - 2022).

Xây dựng phần mềm quản lý, tra cứu hiện vật cho Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò (2017).

Nâng cấp phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu barcode và mã ADN trực tuyến của nguồn gen thực vật cho Trung tâm Tài nguyên Thực vật (2015).

Phần mềm quản lý nguồn gen Trung tâm Tài nguyên Thực vật (2015).

Cung cấp phần mềm giám sát cho các thiết bị mạng cho Công ty Cổ phần Mai Thị (2022).

Xây dựng module phần mềm quản lý tài sản nền Odoo cho Công ty CP liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (2021).

Triển khai tích hợp, bảo trì và đào tạo hướng dẫn sử dụng hệ thống ERP nền Odoo cho Công ty CP Novamed Việt Nam (2021).

Nâng cấp hệ thống ERP cho Công ty Cổ phần Thương mại XWatch Quốc tế (2020).

Nâng cấp module quản lý bảo hiểm đồng hồ cho Công ty Cổ phần XWatch Việt Nam (2018).

Xây dựng trang web bán hàng trực tuyến cho Công ty Cổ phần Bền (2021 - 2023).

Thiết kế, quản lý nội dung triển lãm online phục vụ triển lãm ảnh kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng Miền Nam (2021).

Xây dựng web thông tin quy hoạch và sử dụng đất của tỉnh Phú Thọ (2019).

Xây dựng ứng dụng mobile app thuyết minh tự động sử dụng công nghệ quét mã QRCode cho Trung tâm btds Thăng Long – Hà Nội (2019).

Xây dựng module quản lý và website giải pháp công nghệ và thông tin ngành y tế cho Công ty Cổ phần Công nghệ và Dược phẩm Medtech (2019).

https://medtech.vn/

Nâng cấp trang thông tin điện tử website hoalo.vn cho Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò (2018).

Sàn tín dụng doanh nghiệp cho Hãng kiểm toán Calico (2018).

Chương trình công bố tài liệu lưu trữ Lạng Sơn 75 năm thi đua yêu nước (2023).

Xây dựng phòng truyền thống 360 độ cho Phòng Truyền thống Ngành Công thương (2022).

Xây dựng triển lãm online “Vinh danh những anh hùng thầm lặng” (Tôn vinh cán bộ đi B) cho Trung tâm lưu trữ quốc gia 3 (Cục Văn thư Lưu trữ) (2022).

Xây dựng triển lãm online “Lễ hội Cổ Loa” cho Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa (2022).

Xây dựng trang trưng bày triển lãm online và bảo tàng số hóa 360 cho Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội (2020 - 2023).

Xây dựng trang triển lãm Bảo vật Quốc gia dưới dạng 3D cho Bảo tàng Hà Nội (2016 - 2022).

Sàn thương mại điện tử (2023)

https://rethatnhi.com/

Website lịch sử văn hóa (2023)

Game trắc nghiệm vui nội dung lịch sử (2019)

Bản đồ số quảng bá du lịch tỉnh Quảng Ninh

Tour du lịch online cụm di tích đền Hàn, đền Cô Bơ và thắng cảnh xã Hà Sơn - Hà Trung - Thanh Hoá

Xây dựng website quan trắc của Viện Địa Chất

Xây dựng trang 360 của Bảo tàng Phụ nữ

Xây dựng web MPR

Triển lãm online phong trào thi đua 7 tỉnh miền núi phía bắc

name