MaiATech

nhiều nỗ lực - một niềm tin

Introdution

Maiatech

Công ty TNHH Công nghệ MaiA (MaiATech)

Niềm tin cốt lõi

1. Niềm tin về sự tiếp nối:

Như dòng nước “tuôn ra bể lại mưa về nguồn”, chúng tôi tin rằng không có điều gì hoàn toàn dừng lại, không có cái gì hoàn toàn biến mất, mà chúng liên tục thay đổi, chuyển hóa, phát sinh, để tạo ra chuỗi nhân – quả dài vô tận. Niềm tin đó giúp chúng tôi luôn có trách nhiệm đến cùng với mọi công việc của mình.

2. Niềm tin về sự lan tỏa của những điều tốt đẹp:

Chúng tôi tin rằng, mỗi suy nghĩ, hành động, thái độ, lời nói tốt đẹp sẽ được lan tỏa ra những người xung quanh, giúp cộng đồng xã hội ngày một tốt đẹp hơn. Từ đó, chúng tôi luôn mong muốn sử dụng công nghệ để tạo nên những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Giá trị cốt lõi

1. Với khách hàng, đối tác:

Hài hòa lợi ích, các bên đều có lợi.

2. Trong nội bộ:

Dân chủ trong thảo luận nhưng thống nhất trong hành động, cái riêng phải phục tùng cái chung, có lý, có tình. Tạo điều kiện cho tất cả mọi người được phát huy năng lực và nhận thành quả tương xứng với hiệu quả công việc của mình.

Phương hướng phát triển

1. Phát triển các dự án may đo theo yêu cầu để tích lũy kinh nghiệm, vốn, uy tín, mở rộng danh mục khách hàng.

2. Phát triển các dịch vụ theo mô hình “phần mềm như một dịch vụ” (Software as a service – SaaS) trên nền tảng Internet.

3. Nghiên cứu phát triển công nghệ lõi.

Đội ngũ của chúng tôi

Aphuoc-1

Lê Doãn Phước

CEO

Cloan-1-1

Lê Thị Loan

Member of Directory

LeSonTung1

Lê Sơn Tùng

Business Manager

dongmaia

Đàm Phương Đồng

PM of ECom Project

PQLan-1

Phạm Quang Lân

PM of ERP Project

CTO-MinhTri

Mai Trí Minh

CTO

ADung

Nguyễn Huy Dũng

R&D Manager

Dungvh

Vũ Hữu Dũng

PM of ECom Project

z4252864353320_b1d727331d11928195ec2b03cd84cd00

Lê Văn Luân

Senior Developper

CXinh-1

Dương Nhật Lam

Administrative

Sinhbemaia

Nguyễn Thị Sinh

Senior SEO Manager

z4252871562886

Lương Đức Long

Senior Developper

Luongpm-1

Vũ Văn Lượng

Senior Developper

Canh-1

Nguyễn Văn Canh

Senior Developper

nghiamaia-1

Phạm Minh Nghĩa

Senior Developper

Trungmaia

Phạm Thành Trung

Intern

ltkien

Lê Trung Kiên

Infrastructure Contributor

namn

Nguyễn Nam

SEO Contributor

ATHHoa-1

Trần Hữu Hòa

Image Contributor

Nguyentienmanh

Nguyễn Tiến Mạnh

Intern

AVDTu

Vũ Đình Tú

UI/UX Contributor

AVTSinh

Vũ Trường Sinh

Image Contributor

BuiDanhNam

Bùi Danh Nam

Mobile app contributor

nguyenminhtriet

Nguyễn Minh Triết

Intern

Đội ngũ của chúng tôi

Aphuoc-1

Lê Doãn Phước

CEO

Cloan-1-1

Lê Thị Loan

Member of Directory

LeSonTung1

Lê Sơn Tùng

Business Manager

dongmaia

Đàm Phương Đồng

PM of ECom Project

CTO-MinhTri

Mai Trí Minh

CTO

Dungvh

Vũ Hữu Dũng

PM of ECom Project

PQLan-1

Phạm Quang Lân

PM of ERP Project

CXinh-1

Dương Nhật Lam

Administrative

ADung

Nguyễn Huy Dũng

R&D Manager

z4252864353320_b1d727331d11928195ec2b03cd84cd00

Lê Văn Luân

Senior Developper

z4252871562886

Lương Đức Long

Senior Developper

Sinhbemaia

Nguyễn Thị Sinh

Senior SEO Manager

Luongpm-1

Vũ Văn Lượng

Senior Developper

Canh-1

Nguyễn Văn Canh

Senior Developper

nghiamaia-1

Phạm Minh Nghĩa

Senior Developper

Trungmaia

Phạm Thành Trung

Intern

Nguyentienmanh

Nguyễn Tiến Mạnh

Intern

nguyenminhtriet

Nguyễn Minh Triết

Intern

ltkien

Lê Trung Kiên

Infrastructure Contributor

namn

Nguyễn Nam

SEO Contributor

ATHHoa-1

Trần Hữu Hòa

Image Contributor

AVDTu

Vũ Đình Tú

UI/UX Contributor

AVTSinh

Vũ Trường Sinh

Image Contributor

BuiDanhNam

Bùi Danh Nam

Mobile app contributor

Quan hệ đối tác của chúng tôi

Chúng tôi tin vào việc thiết lập các mối quan hệ. Chúng tôi đã xây dựng quan hệ đối tác trong suốt lịch sử của mình. Hợp tác là nghệ thuật đạt được kết quả bằng sự tin tưởng.

20181108-030257-zEOeUXRf

Bảo tàng Lịch sử Quân sự VN

Khu di tích LS Nhà tù Hỏa Lò

Trung tâm BTDSTL – HN

Trung tâm TNTV (PRC)

Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Công ty CPGD Quốc tế GaiA

Hãng kiểm toán Calico

Medtech

Sở TNMT tỉnh Phú Thọ

Cục Kinh tế hợp tác và PTN

Trung tâm cung ứng nguồn nhân lực

WOWEdu

Cục Bảo tồn đa dạng sinh học

Tạp chí Công Thương

Công ty Cổ phần Insmart

Báo Kinh tế và Đô thị

Công ty Cổ phần Bền

Quan hệ đối tác của chúng tôi

Chúng tôi tin vào việc thiết lập các mối quan hệ. Chúng tôi đã xây dựng quan hệ đối tác trong suốt lịch sử của mình. Hợp tác là nghệ thuật đạt được kết quả bằng sự tin tưởng.

20181108-030257-zEOeUXRf

Bảo tàng Lịch sử Quân sự VN

Khu di tích LS Nhà tù Hỏa Lò

Trung tâm BTDSTL – HN

Trung tâm TNTV (PRC)

Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Công ty CPGD Quốc tế GaiA

Hãng kiểm toán Calico

Medtech

Sở TNMT tỉnh Phú Thọ

Cục Kinh tế hợp tác và PTN

Trung tâm cung ứng nguồn nhân lực

WOWEdu

Cục Bảo tồn đa dạng sinh học

Công ty Cổ phần Insmart

Tạp chí Công Thương

Báo Kinh tế và Đô thị

Công ty Cổ phần Bền

name